Binärt pussel

0 eller 1?

Kartan

Kvadratmeter

Fyrsiffrig kod

Former

Miniräknarens kod

gör vad den säger

Plotgraf

Du har rätt på den här

Mini Sudoku

1,2,3 eller 4

Sifferpussel

En gör det inte

Ignorera allt jämnt

Bra läsning

Knäck koden

Mycket svårt

Mastermind

Gammalt spel

Kalenderfrågan

19 behövs inte

Felaktiga beräkningar

rätta till misstaget

Kubbyggnader

Blockpussel

Tab-krisen

Är det något jag missar?

Lösningar till IQ-pusselIQ Pussel 1 - Binärt pussel:

Det binära pusslet. För att få reda på koden måste du lösa hela pusslet. Det finns redan ett antal utskrivna antal nollor och ettor. I varje rad och kolumn måste båda siffrorna visas tre gånger. Båda siffrorna får inte heller vara bredvid varandra mer än två gånger. Så när du ser 0:an två gånger kan du redan fylla i 1:an bredvid den. Fortsätt så här tills du har fyllt i alla siffrorna i frågetecknen.


IQ Pussel 2 - Kartan:

Se bilden nedan för alla mått på de tre rummen. Om du börjar vid rummet på 12 m² och fortsätter så här kommer du till slut fram till det sista rummet med frågetecknet. Du vet att den ena sidan är 4 meter och den andra sidan är 9 meter. För att beräkna en yta måste du använda formeln längd x bredd, så det blir 9 x 4 = 36. Svaret är alltså 36 m².


IQ Pussel 3 - Fyrsiffrig kod:

Det gäller att hitta värdet på alla fyra formerna. Om du lyckas kommer alla summor att vara korrekta. I det här pusslet är det bra att börja med den nedersta summan. ..... + ..... + ..... = ..... Försök att fylla i olika siffror här. Detta är ett pussel där du måste prova dig fram. Så småningom kommer du hitta de rätta siffrorna som passar till figurerna. Koden är 8162. Så triangeln är 6, kvadraten är 8, cirkeln är 2 och rektangeln är 1.


IQ Pussel 4 - Miniräknarens kod:

I det här pusslet måste du göra precis som det står. På miniräknaren ser du siffran 5. Sedan ser du den lilla pilen med siffran 1 bredvid. Detta betyder också steg 1. Så du måste följa alla stegen. Om du gör det får du summan 5 + 7 = 12. 12 x 90 = 1080. Så koden blir 1080.


IQ Pussel 5 - Plotgraf:

Egentligen behöver du bara läsa koden. I grafen ser du 4 stycken kryss. Varje kryss motsvarar ett nummer. På den horisontella axeln ser du siffrorna 1 till 4. 1 representerar det första numret i koden, 2 representerar det andra numret och så vidare. Men vilka siffror hör till den vertikala axeln? För varje kors, kolla vilket nummer från den vertikala axeln som hör till det. För det första är det 3, sedan är korset på höjden 5, sedan 2 och sedan 1. Så den kod du får är 3521.


IQ Pussel 6 - Mini Sudoku:

Ett mini-sudoku! Detta pussel fungerar precis som ett vanligt sudoku, men nu har du bara siffrorna 1 till 4. Lös sudokut så får du den fyrsiffriga koden. Svaret bör vara 2334.


IQ Pussel 7 - Sifferpussel:

Börja med koden 1585. Under 5:an finns en ny kod. Det ska vara kod 5326. Fortsätt tills alla rutor är ifyllda. Då återstår en kod: det måste vara 6903. Det är svaret.


IQ Pussel 8 - Ignorera allt jämnt:

Det här pusslet är nämligen väldigt knepigt. Du måste läsa noga, det står: “ignorera allt jämnt”. Så du måste ignorera alla jämna siffror. Du behöver dock alla udda siffror. Börja i den första kolumnen. Här finns det ett + ovanför. Du måste lägga till alla udda tal. Då får du 5 + 3 + 1 = 9. Gå sedan till den andra kolumnen. Där är det dags att ta alla de udda talen minus varandra. 9 - 3 - 1 - 1 = 4. Den tredje kolumnen blir 6 x 1 x 1 = 6. Den sista summan är 9 : 3 : 1 = 3. De 4 svaren bildar den fyrsiffriga koden: 9463.


IQ Pussel 9 - Knäck koden:

Tanken är att ändra den åttasiffriga koden till en fyrsiffrig kod. I tabellen ser du ett x längst ner till vänster. Det betyder att det handlar om en multiplikation. Det första numret i koden är 14. Nu är tanken att man i tabellen ska titta på den summa vars svar är 14. Alltså 7 x 2. Du tittar i tabellen efter skärningspunkten mellan 7 och 2. Där finns en 4:a. Det är det första talet i den nya koden. Sedan går du vidare till nästa nummer, 27. Hitta skärningspunkten mellan 9 och 3. Det finns en 7 där. De två sista siffrorna är 2 och 9. Koden blir 4729.


IQ Pussel 10 - Mastermind:

Det här pusslet liknar spelet Mastermind. Börja längst upp där du ser koden 4621. Siffrorna 4, 6 och 1 ligger i en grå ruta. En grå ruta betyder att siffran inte hör hemma i koden, så du kan alltså stryka över dem. Siffran 2 är vit. Det betyder att 2:an ska finnas med i koden, men är på fel plats. Sedan tittar du på den andra koden, 3758. Siffrorna 3, 7 och 8 finns med, men på fel plats. Nu vet vi alltså redan vilka fyra siffror som ska finnas i koden: 2,3,7 och 8. Fortsätt på samma sätt med varje kod tills du vet exakt var siffrorna ska vara. Svaret är 2387.


IQ Pussel 11 - Kalenderfrågan:

Tanken är att kombinera uppgifterna från de båda kalendrarna. Vi börjar med kalendern till vänster. Månaden som du ser högst upp är 3, alltså mars. Dagen är 5 (se korset). Året är 1947. Så om du lägger ihop detta blir det 05-03-1947. Om man gör samma sak med den andra kalendern ser man att datumet där är 02-05-1922. Under kalendrarna kan man se bokstäverna d, m och å. Du behöver alltså bara ange de 2 sista siffrorna för året. Det första datumet blir då 05-03-47 och det andra datumet blir 02-05-22. Lägg nu ihop detta. För dagen får du 5 + 2 = 7, månaden blir 3 + 5 = 8 och året 47 + 22 = 69. Svaret är att koden 7869.


IQ Pussel 12 - Felaktiga beräkningar:

Om du tittar på den första summan ser du att det fyrsiffriga talet har adderats med 1, men svaret är inte korrekt. Det handlar inte om att lägga till 1 till hela talet, utan du måste lägga till 1 till varje siffra. Om du gör det kommer du fram till rätt svar. Så om du tittar på den första summan ser du 3624 + 1, så det blir 4735, eftersom du lägger till 1 till varje siffra. Om vi sedan tittar på den sista summan ser vi 1542 + 4. Så svaret här borde vara 5986.


IQ Pussel 13 - Kubbyggnader:

Antingen ser du den eller så gör du det inte. Tanken här är att räkna ner från det översta lagret. Om vi tittar på den första kuben (längst upp till vänster) ser vi att det översta lagret består av 2 kuber. Går vi ner ett lager finns det 3. Lagret efter det finns det 4. Det nedersta lagret innehåller 6 kuber. Så du kan se att detta motsvarar den fyrsiffriga koden 2346. Om man går igenom de andra kuberna på samma sätt ser man att även dessa koder motsvarar byggnaderna. Vad blir nu koden för den sista kubbyggnaden? Det översta lagret innehåller 2 kuber, sedan 3, sedan 4 och sedan 8. Så koden borde vara: 2348.


IQ Pussel 14 - Tab-krisen:

Det här är ett svårt pussel. Vi börjar med den första fliken uppe till vänster. Den första fliken saknas, så det är svårt att börja med den. Titta på skillnaden mellan följande tal: 21 och 35. Skillnaden mellan dessa tal är 35 - 21 = 14. Om vi tittar vidare så ser du att 35 + 14 = 49. Det är det tredje talet. Så för den första fliken läggs 14 till vid varje steg. Så den första fliken borde vara: 21 - 14 = 7. 

Flik B handlar om primtal. Primtal är tal som är större än 1 och som bara kan delas med sig själv och 1. Så du ser att de två första flikarna är talen 2 och 3, som är primtal. Men efter det, vad är nästa primtal? Det är 5!

Flik C handlar om storleken på de steg du tar. Från flik 1 till flik 2 lägger du till 1, eftersom 2 + 1 = 3. Från 3 till 5 lägger du till två steg. Och så fortsätter det vidare. Så vid varje steg lägger du till 1 mer än förra gången. Det betyder att flik 4 måste vara nummer 8, eftersom du lägger till tre till 5. Om du räknar vidare ser du att 8 + 4 = 12, vilket också är korrekt. Så svaret för flik C är 8.

Flik D är den enklaste av de fyra. Här är det bara att fortsätta räkna. Du kan redan se 1, 2, 3, 4 och 5. Så vad är nästa siffra? Ja, 6. Så, det är svaret här.

Vill du ha fler pussel?

Har du inte fått nog av IQ-pussel än? Prova då sidorna nedan med massor av fler gåtor, frågesport och andra klurigheter. Och glöm inte att beställa hem vårt Escape Room till ditt hem! Det är verkligen superkul, en garanti för en lyckad kväll.

gåtor
frågesport
knep och knåp
>